chiptuning

EMISNÍ SYSTÉMY řešení závad ADblue, DPF, EGR

Systém AdBlue, filtr pevných částic DPF a EGR ventil jsou součástí většiny moderních vznětových motorů. Většina problémů vzniká po záruční době,
kdy se rozsvítí žlutá kontrolka motoru a pak postupně dochází ke snížení výkonu s odkazem na drahý autorizovaný servis.

Znalost systémů

Tyto systémy velice dobře známe, většina lze vyřešit především elektronickou a diagnostickou cestou, u některých strojů v kombinaci s mechanickým zásahem do výfukového systému. Týká se systémů vstřikování močoviny AdBlue do SCR katalyzátoru, problémů s recirkulací výfukových spalin přes EGR ventily, závad snímačů NOX atd.

Individuální přístup

Všechna řešení jsou individuální a záleží na konkrétním automobilu či stroji, jakým typem motoru a výrobcem řídící elektroniky je vybaven. Novinkou je možnost snížení dávkování AdBlue, která uspoří nemalé výdaje při tankování a splnění všech emisních limitů!
Tedy vše provádíme v rámci zákona (viz níže).

 

Dle novely zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích se vozidlo s neschválenou úpravou stává nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Novela zákona, §83 odstavec 1, písmeno i) definuje podmínky takto: "fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s §38 odst. 1 písm. a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu."

1